Design & administrator:
Anna Wieczyńska
2010 grangranada.pl

SłowoZnaczenieUwagiEdytujUsuń
a cuenta dena poczetedytujusuń
a prorrata deproporcjonalnie doedytujusuń
abrir el libro de propiedadzałożyć księgę wieczystąedytujusuń
acciones al portadorakcje na okazicielaedytujusuń
acciones nominativasakcje imienneedytujusuń
accionista de referenciaduży akcjonariuszedytujusuń
accionistas disidentesakcjonariusze głosujący przeciw uchwaleedytujusuń
acogimiento temporalpogotowie opiekuńczeedytujusuń
acto jurídicoczynność prawnaedytujusuń
actos extrajudicialesczynności pozasądoweedytujusuń
actos judicialesczynności sądoweedytujusuń
acusación particularoskarżenie prywatne/posiłkoweedytujusuń
acusado sostiene queoskarżony utrzymuje, żeedytujusuń
adherirse a la solicitudprzyłączyć się do wnioskuedytujusuń
adjudicarzasądzić na rzecz kogoś, (przyznać komuś jakąś rzecz)El director de subasta adjudicó el cuadro al comprador que pujó mas alto.edytujusuń
administrador concursalsyndykedytujusuń
administradores solidariosczłonkowie organu zarządzającego spółki upoważnieni do samodzielnej reprezentacjiedytujusuń
admisióndopuszczenie (np.do obrotu)edytujusuń
adoptar / tomar un acuerdopodjąć uchwałęLa Junta podra adoptar el acuerdoedytujusuń
afiliarse al Colegio de Abogadosprzynależność do okręgowej rady adwokackiejedytujusuń
agencia de calificaciónagencja ratingowaedytujusuń
agencia de valoresdom maklerskiedytujusuń
agente de la propiedad industrialrzecznik patentowyedytujusuń
alijoprzemytun alijo de tabacoedytujusuń
allanamientouznanie przez pozwanego żądania powodaedytujusuń
altos directivoswyższa kadra zarządzającaedytujusuń
amortizar las acciones / participacionesumorzenie akcji / udziałówedytujusuń
anejosprzynależnościedytujusuń
antecedentes de hechostan faktycznyedytujusuń
apartadoustęp (ust. 2)edytujusuń
aportación dinerariawkład pieniężnyedytujusuń
asesoriadoradztwoedytujusuń
atestadoprotokół powypadkowyLa agente levantó atestado del accidenteedytujusuń
atribuciones privativaswyłączne kompetencjeedytujusuń
auditor de cuentasbiegły rewidentPersona encargada de revisar las cuentas anuales de una empresa o entidad y verificar si dichas cueedytujusuń
aumento de capital socialpodwyższenie kapitału zakładowegoedytujusuń
autorsprawcaedytujusuń
autorización para la transmisibilidad de accioneszgoda na przeniesienie akcjiedytujusuń