Design & administrator:
Anna Wieczyńska
2010 grangranada.pl

SłowoZnaczenieUwagiEdytujUsuń
dación en pagoświadczenie w miejsce wypełnieniadatio in solutumedytujusuń
de conformidad con lo dispuesto en el artículozgodnie z postanowieniem art.edytujusuń
debewinien (księgowość)edytujusuń
declararse en concursoogłosić upadłośćedytujusuń
del tenor siguientew następującym brzmieniuedytujusuń
delegaciónfiliaedytujusuń
delegación del votoprzekazanie prawa głosuedytujusuń
delegado de personalprzedstawiciel pracowników edytujusuń
deliberaciones (p.ej. de una Junta de Socios)obradyedytujusuń
delito preexistenteprzestępstwo skodyfikowaneUn caso de ciberacoso q llegó a los tribunales se condenó por el delito de injurias porq el ciber a edytujusuń
demanda reconvencional / la reconvenciónpowództwo wzajemneedytujusuń
denegar / desestimar / no admitir la demandaoddalić powództwoedytujusuń
desembolsar participacionespokryć udziałyedytujusuń
desembolso de dividendoswypłata dywidendedytujusuń
designar al auditorwyznaczyć biegłego (rewidenta)edytujusuń
desistimientocofnięcie pozwu z zachowaniem prawa do ponownego wystąpienia z roszczeniem do sąduedytujusuń
desistimiento de infligir una penaodstąpienie od wymierzenia karyedytujusuń
desistir del contratowypowiedzieć umowęedytujusuń
despido improcedentenieuzasadnione zwolnienie z pracyedytujusuń
determinación de paternidadustalenie ojcostwaedytujusuń
deudordłużnikedytujusuń
dias naturalesdni kalendarzoweedytujusuń
diferimientoodroczenie (np. spłaty)La nueva normativa permite el diferimiento del pago.edytujusuń
diligencias preliminaresczynności przygotowawczeedytujusuń
disminución de capital socialobniżenie kapitału zakładowegoedytujusuń
disolver la sociedadrozwiązać spółkęedytujusuń
dividendos pasivosdopłaty do kapitałuedytujusuń
dividir a plazosrozłożyć na ratyedytujusuń
divorcio contenciosorozwód z orzeczeniem winyedytujusuń
divorcio de mutuo acuerdo / sin culpablerozwód bez orzekania o winieedytujusuń
divorcio vincularrozwód prawomocnie orzeczonyedytujusuń