Design & administrator:
Anna Wieczyńska
2010 grangranada.pl

SłowoZnaczenieUwagiEdytujUsuń
badać księgi / sprawozdaniaverificar / examinar las cuentasedytujusuń
bez przeprowadzenia rozprawysin juicio previoedytujusuń
bez uszczerbku dlasin perjucio deedytujusuń
bezwzględna większość głosówmayoría absoluta de votosedytujusuń
biegły rewidentauditor de cuentasedytujusuń