Design & administrator:
Anna Wieczyńska
2010 grangranada.pl

SłowoZnaczenieUwagiEdytujUsuń
Centralna Komisja WyborczaJunta Electoral Centraledytujusuń
chyba, że strony inaczej postanowiłysalvo pacto en contrarioedytujusuń
cięcia pracowniczerecortes laboralesLos recortes laborales propuestos afectan al 8% de la plantillaedytujusuń
ciężki uszczerbek na zdrowiupérdida grave de la saludedytujusuń
cofnięcie pozwu z zachowaniem prawa do ponownego wystąpienia z roszczeniem do sądudesistimientoedytujusuń
czynnej służbie wojskowejmilitar en activoedytujusuń
czynności pozasądoweactos extrajudicialesedytujusuń
czynności przygotowawczediligencias preliminaresedytujusuń
czynności sądoweactos judicialesedytujusuń
czynność prawnaacto jurídicoedytujusuń