Design & administrator:
Anna Wieczyńska
2010 grangranada.pl

SłowoZnaczenieUwagiEdytujUsuń
obejmować udziałysuscribir las participacionesedytujusuń
obniżenie kapitału zakładowegodisminución de capital socialedytujusuń
obrady (np. Zgromadz. Wspólników)deliberacionesedytujusuń
obrona koniecznalegítima defensaedytujusuń
obwinionyinculcadoedytujusuń
oddalić powództwodenegar / desestimar /no admitir la demandaedytujusuń
oddziałsucursaledytujusuń
odpis potwierdzony za zgodność z oryginałemcopia compulsadaedytujusuń
odpis skrócony / zupełnycertificado en extracto / literaledytujusuń
odpis uwierzytelnionycopia certificadaedytujusuń
odpowiedź na pozewcontestaciónedytujusuń
odroczeniediferimientoedytujusuń
odsetki ustawoweintereses legalesedytujusuń
odsetki za opóźnienieintereses moratoriosedytujusuń
odstąpienie od wymierzenia karydesistimiento de infligir una penadesistimiento: acción y efecto de desistiredytujusuń
odwołać pełnomocnictworevocar el poderedytujusuń
odwołanie (apelacja)recursoedytujusuń
oferentlicitador / adjuticatarioedytujusuń
ogłosić upadłośćdeclararse en concursoedytujusuń
okazać (np. oryginał dokumentu)exhibiredytujusuń
okres ochronny zwierzątvedaedytujusuń
okres rozliczeniowy (podatkowy)período impositivoedytujusuń
okres wypowiedzenia (umowy)periodo / plazo de preavisonp. um. o pracę, najmuedytujusuń
okręg sądowypartido judicialedytujusuń
opieka nad dzieckiemguarda y custodiaedytujusuń
opinia biegłegoinforme pericial, dictamen del peritoedytujusuń
opinia biegłego rewidentainforme de auditoríaedytujusuń
organ jednostki samorządu terytorialnegoórgano de administración territorialedytujusuń
oskarżenie prywatne/posiłkoweacusación particularedytujusuń
oskarżony utrzymuje, żeacusado sostiene queedytujusuń