Design & administrator:
Anna Wieczyńska
2010 grangranada.pl

SłowoZnaczenieUwagiEdytujUsuń
papiery wartościowe dopuszczone do obrotuvalores negociablesedytujusuń
pełna zdolność do czynności prawnychplena capacidad de obraredytujusuń
pełnomocnik procesowyprocuradorProcurador de los Tribunales; persona legalmente autorizada para representar a otra en los tribunales de justicia.edytujusuń
PKD Polska Klasyfikacja DziałalnościCNAE Clasificación Nacional de Actividades Económicasedytujusuń
plan zagospodarowania przestrzennegotratado de urbanismoedytujusuń
po rozpoznaniu sprawyuna vez examinado el casoedytujusuń
pociągnąć do odpowiedzialności członków zarząduejercer la acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Adm.edytujusuń
poczta kurierskacorreo de mensajeroedytujusuń
pod rygorem nieważnościbajo la pena de nulidadedytujusuń
podjąć uchwałęadoptar / tomar un acuerdoedytujusuń
podlegaćestar incurso en / sujeto aNie podlega żadnym ograniczeniom w sferze zawierania umów z Adm.Publicz.edytujusuń
podstawa opodatkowaniabase imponibleedytujusuń
podstawa prawnafundamentos juridicosedytujusuń
podwyższenie kapitału zakładowegoaumento de capital socialedytujusuń
podział majątku spółkireparto del patrimonio de la sociedadedytujusuń
podział wyniku finansowegodistribución / reparto del resultadoedytujusuń
pojazd mechanicznyvehículo a motoredytujusuń
pokrewieństwo w linii prostej / bocznejconsanguinidad en línea recta / colateraledytujusuń
pokryć udziałydesembolsar participacionesedytujusuń
pokrzywdzonyperjudicado / ofendidoedytujusuń
ponosić kosztysufragar las costasedytujusuń
ponownie wejść w konflikt z prawemreincidir enrecydywaedytujusuń
popaść w zwłokęincurrir en morazalegać z płatnościamiedytujusuń
portret pamięciowyretrato robotedytujusuń
postępowanie dowodoweprocedimiento probatorioedytujusuń
postępowanie nieprocesoweproceso de jurisdicción voluntariałac. iurisdictio voluntariaedytujusuń
postępowanie upadłościoweprocedimiento concursaledytujusuń
postępowanie upomniawczeprocedimiento monitorioedytujusuń
postępowanie uproszczoneprocedimiento abreviadoedytujusuń
postępowanie zwyczajneprocedimiento ordinarioedytujusuń
poświadczyć podpislegalizar la firmaedytujusuń
powierzać/udzielaćconferir / encomendarla apertura del procedimiento se confiere al administrador concursaledytujusuń
powierzyć zarządzanieencomendar la administraciónnp. spółkąedytujusuń
powództwo wzajemnedemanda reconvencional / la reconvenciónedytujusuń
pozwolenie na budowęlicencia de construcción edytujusuń
prace społeczneservicio comunitarioedytujusuń
prawo/możliwość rozporządzania majątkiem dłużnikala facultad de disposición de los bienes del deudoredytujusuń
projekt uchwałypropuesta de acuerdoedytujusuń
prokurael poder mercantiledytujusuń
ProkuraturaMinisterio Fiscaledytujusuń
prokurentapoderado mercantiledytujusuń
proporcjonalnie doa prorrata deedytujusuń
protokolantescribano / secretario de actaedytujusuń
protokół kontroliactas de inspecciónedytujusuń
protokół powypadkowyatestadoLa agente levantó atestado del accidenteedytujusuń
przedawnić sięprescribiredytujusuń
przedstawicielstwarepresentacionesedytujusuń
przedstawić sprawozdanie finansowerendir cuentas anualesedytujusuń
przekazanie prawa głosudelegación del votoedytujusuń
przekazany do eksploatacjientregado al usoedytujusuń
przekroczyć terminsobrepasar el plazoedytujusuń
przemytalijoun alijo de tabacoedytujusuń
przeprowadzony dowódla prueba practicadaedytujusuń
przesłuchanie na okolicznośćinterrogatorio relativo a edytujusuń
przetarg nieograniczonylicitación / concurso abiertoedytujusuń
przewód sądowyjuicio oraledytujusuń
przyczyny zależnecausas imputablesz przyczyn zależnych od oferentaedytujusuń
przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarzaaceptar la herencia a beneficio de inventarioedytujusuń
przyłączyć się do wnioskuadherirse a la solicitudedytujusuń
przynależnościanejosto co jest z nieruchomością gł. związane np.pomieszczenie gospodarczeedytujusuń
przynależność do Okręgowej Izby (radców prawnych)afiliación a la Camara Regional de …afiliarse a - przystąpić do (np. partii)edytujusuń
przystąpić do przetarguconcurrir a la licitaciónedytujusuń
przywrócić do pracyreadmitir en la empresaedytujusuń
przyznać władzę rodzicielskąotorgar la patria potestadedytujusuń