Design & administrator:
Anna Wieczyńska
2010 grangranada.pl

SłowoZnaczenieUwagiEdytujUsuń
w następującym brzmieniudel tenor siguienteedytujusuń
w rozumieniu przepisówa efectos de las disposicionesedytujusuń
wada oświadczenia wolivicio de la voluntadedytujusuń
wartość nominalnavalor nominaledytujusuń
według norm przepisanychsegun las normas pertinentes / aplicablesedytujusuń
wejść w życieentrar en vigoredytujusuń
wezwanie do sąducitaredytujusuń
wezwanie do zapłatyrequerimiento de pagoedytujusuń
wierzytelności spornecréditos litigiososedytujusuń
windykatorcobrador de deudasedytujusuń
winien (księgowość)debeedytujusuń
wkład pieniężnyaportación dinerariaedytujusuń
właściwość rzeczowa (sądu)competencia objetivaedytujusuń
wniosek o zajęcie mienia bez uprzedniego wezwania do zapłatysolicitud de embargo sin requerimiento previoedytujusuń
wnosić powództwo wzajemnereconveniredytujusuń
wolne wnioskiruegos y preguntasedytujusuń
wpłacić wadiumconstituir la garantia provisionaledytujusuń
wspólność majątkowasociedad de gananciales / comunidad de bienesedytujusuń
współuczetnik sporu (sądowego)copartícipe del litigioedytujusuń
wszcząć postępowanie (sądowe)instruir / incoar un expedienteincoación del procedimientoedytujusuń
wszczęcie (postęp.) z urzęduiniciación de oficioedytujusuń
wszczęcie postep. na wniosek zainteresowanegoiniciación a instancia de interesadoedytujusuń
wycofanie pozwu i rezygnacja z prawa dochodzenia roszczenia w przyszłościrenuncia a la acciónedytujusuń
Wydział GrodzkiJuzgado de Pazedytujusuń
wykonawca (zamówienia)contratistaedytujusuń
wykonywać prawa przynależne akcjonariuszowiejercer los derechos inherentes al accionistaedytujusuń
wykreślenie spółki z KRScancelación de la inscripción del Registro Nacional Judicialedytujusuń
wyłączne kompetencjeatribuciones privativasedytujusuń
wymierzyć karęinfligir / imponer una pena, un castigoedytujusuń
wymierzyć karę grzywnyimponer una multaedytujusuń
wypis aktu notarialnegocopia autenticaedytujusuń
wypłata dywidenddesembolso de dividendosedytujusuń
wypowiedzieć umowędesistir del contratostosunki pr o charakterze ciągłym np. umowa najmu, spółki, dzierżawy itp.edytujusuń
wyrok nakazowyedytujusuń
wyrok uniewinniającysentencia absolutoriaedytujusuń
wytoczyć powództwoejercer la acción judicialedytujusuń
wywiera decydujący wpływejerce una influencia decisivaedytujusuń
wywołać szkodęocasionar perjuiciosedytujusuń
wyznaczyć biegłego (rewidenta)designar al auditoredytujusuń
wyższa kadra zarządzającaaltos directivosedytujusuń
wzory podpisówmuestras de firmasedytujusuń